Vad är anläggningen utilization factor?

Växten Utilization hänvisar vanligtvis till den som en anläggning producerar jämfört med vad anläggningen faktiskt kunde producera. (Ex.) Säga en växt kan producera 100 enheter på ett år, dock ledningen bara beslutat att producera 70 enheter det året... samma år som anläggningen kördes på en 70% plantera utnyttjande