Vad är att registrera dig?

Registrera dig är att registrera dig för någon tjänst speciellt för en webbportal.