Vad är avståndet mellan Vancouver och Alabama?

Avståndet är 3572 kilometer eller 2220 miles === avståndet från Vancouver till mobil (Alabama) är 2234.1 Miles
(3595.5 kilometer / 1940.1 sjömil) ===