Vad är betydelsen av dialysen i området medicin?

dialys ersätter filtreringssystem för njurarna i närvaro av en sjukdom som gör att njurarna icke-funktionella.