Vad är CPT-4 koden för debridering av Ossis sår av skrapning med tillslutning av sekundära sår?

VAD ÄR CPT-4 KODEN FÖR XRAY VÄNSTER TÅ.