Vad är de skadliga produkterna för förbränning?

Vad är de skadliga produkterna för förbränning?

Genom ofullständig förbränning, kan det bildas kolmonoxid som är mycket skadligt. Mycket låga procentandelar av kolmonoxid kan döda.

Genom fullständig förbränning, kan det bildas koldioxid som är en växthusgas.