Vad är den kemiska likställanden för förbränning av propan?

Propan (C3H8) brinner helt när den kombinerar med syre (O2) i luften i form av koldioxid (CO2) och vatten (H2O). Ekvationen ser ut så här:

C3H8 + 5O2---> 3CO2 + 4H2O

Den värme som alstras i exoterma reaktionen orsakar mer och mer propan att "bryta isär" och kombinera med syre i luften för att producera slutprodukter koldioxid och vatten. Detta kommer att fortsätta tills koncentrationen av propan i luft sjunker under ett "tröskelvärde" och inte tillräckligt mycket värme genereras för att stödja förbränning av alla återstående propan. Det finns tillräckligt med syre i luften i ett öppet utrymme att stödja förbränning av en extremt stora volym av propan.