Vad är den normala lönen för en vuxen som arbetar i ett kök i ett sjukhus med ett personnummer?

Vad är den normala lönen för en vuxen som arbetar i ett kök i ett sjukhus med ett personnummer?

I USA den federala minimilönen för 2010 är 7,25 PER timmen. VISSA stater har olika minimilönen belopp ovanför den federala minimilön mängden 7.25.
Dag 22 juli 2010.
Gå till webbplatsen LABORLAWCENTER com