Vad är det vetenskapliga namnet för de fem sinnena?

Vad är det vetenskapliga namnet för de fem sinnena?

De vetenskapliga namnen på de 5 sinnena är:
1. syn-Vision (visuell)
2. hörsel-Audition (auditiv)
3. smak-Gustation (smak)
4. doften-luktsinnets funktion (lukt)
5. touch-känsel (taktila)