Vad är en galen lib?

En galen lib är en skrift som har tomma celler där du infoga ord i slumpmässigt. Orden är oftast i en kategori av Ordklasser såsom: Substantiv, adjektiv, & verb. Det finns vissa mad libs med mer specifika delar av tal som: common/adjektiv, Substantiv, åtgärdsverb, Länka verb, adjektiv, adverb, infinitiv, prepositioner eller adverb. Det finns även vissa mad libs som kan ha Ordklasser som del av kroppen, eller namnet på person i rummet.