Vad är en kort ring och en lång sätta vad?

Fråga:

Och vad är en lång ring och en kort sätta? Jag vet att kalla en köpa och lägga är en säljoption, men vad menar du korta och långa?


Svar:

Långa samtal - en av de fyra grundläggande strategierna i alternativ handel. Det förverkligas genom köp av en option att köpa (samtal). Ståndpunkten innefattar rätten att utöva alternativet erhålls på överenskomna villkor (köp) eller att låta löpa ut. Med denna strategi är det en spekulation på stigande priser på den underliggande faktorn. Kreditrisken begränsas till optionspremien. -Kort sätta - en av de fyra grundläggande strategierna i alternativ handel. Det realiseras genom kort försäljning av en säljoption (put option) som författare. Ståndpunkten innehavaren har begärt att ta bort underliggande bitar till överenskomna villkoren. Han har förväntningar på stagnation eller liten ökar i prisförväntningar i det underliggande instrument som ligger till grund för alternativet och försökte över premieintäkterna att förbättra prestanda för sin totala portfölj. Vinstpotential är begränsad till premieintäkterna i denna strategi. Sjunkande priser av den bakomliggande orsaken en bild får inte sjunka under noll som priset på den underliggande av den korta positionen i förlust, men den potentiella förlusten är så begränsad.

Källa: http://www.wirtschaftslexikon24.net/