Vad är en lista över djur som lever i vatten?

Vad är en lista över djur som lever i vatten?

Vissa djur som lever i vatten är:
fisk
Seahorse
sjöstjärna
Bettas
Oscar fisk
Fancy guppy
Snok
ål
Shark
guldfisk
Koi
karp
Bass
öring
clown fisk
späckhuggare
kräftor
krabbor
Dora fisk
Dragon fisk
STING ray
bläckfisk