Vad är en teokrati och hur skulle det påverka beskåda av Salem invånare mot trolldom?

Hur skulle det påverka beskåda av salem invånare mot trolldom?