Vad är händelserna som ledde fram till en jordbävning?

Vad är händelserna som ledde fram till en jordbävning?

Värmen i smält stenar inuti jorden bildar gaser och att gas försök att komma ut på ytan. Så orsaka massor av trycket att ta reda på en svag yta att komma ut orsakar störningar på ytan av jorden som följer jorden skaka, som vi kallade en jordbävning. En jordbävning mäts på rektor skala