Vad är höjden av tvärslåar på målstolparna av en Rugby pitch?

Det varierar, i genomsnitt 3m hög.