Vad är innebörden av dikten Daffodils av William Wordsworth?

Dikten är ett minne eller reflektion som, när mentalt revisited, ger fred, lugn eller en annan trevlig känslor till individen. Dikten antyder en enighet mellan naturen och människan.