Vad är kvadratroten av 150 avrundat till närmaste tiondel?

De är +/-12,2