Vad är namnet på en kvadrat med inga lika sidor?

Det är inte riktigt en kvadrat om det har inga lika sidor. En trapetsoid kan dras som har ingen lika sidor, några kan ha två sidor lika. Polygoner inkluderar 4-sidig formerna med inga sidor lika men de har även alla övriga 4-sidig former. Du skulle behöva ange "Fyrhörning med inga lika sidor".