Vad är naturen innebörden och omfattningen av utbildning teknik?

Arten av pedagogisk teknik är en delad upplevelse samtidigt ha begränsningar och snabba förändringar. Innebörden och omfattningen av tekniken är att skapa sätt av undervisningsmaterial som kan vara personligen engagerande för varje elev..