Vad är poetiska innebörden av känner vånda?

"Feeling våndan" är att vara inne konflikten av vad en person vill göra kontra vad han vet att han måste göra. Det är den klassiska situationen där en person känner spänningen av att veta att han måste ge upp hur en situation verkligen är (och göra vad som krävs att ta itu med det), mot vad han har önskat en situation. Tidpunkten för att inse att man verkligen har ingen makt att förneka sanningen: att något mer kraftfull än du är i kontroll. I slutändan till följd av denna erfarenhet, man skulle lära sig att lita på livet på ett djupare plan, att lita på att allt är som det är en anledning (även om vi kan aldrig förstå detta resonemang). Man lär sig tålamod och visdom från kapitulation till större krafter i universum, godkännandet av begränsningar i sitt liv. Poetiska innebörden av detta är ironi att man måste lida konflikten (genom piercing sin personliga illusioner) att hitta fred den övergår förståelsen (surrender).