Vad är Utah ocker lag?

Christopher Peterson, en infödd Utahn som är University of Florida lag professor och expert på hög-kredit branschen, säger staterna införde alltid ocker mössor till de senaste decennierna - och Utah avskaffat sin ocker mössa bara i början av 1980.