Vad är utomäktenskaplig tyranni?

Den hänvisar till idén att tyranniska övertagande av en styrande enhet (om det är en monark, eller något annat organ för regeringen) är en olaglig handling.

Även om CA skick standard 10.1.2 för sociala vetenskaper, jag ser detta som motsägelsefullt eftersom Platon och Aristoteles både se regeringen som en enhet som skall tjäna till förmån för samhället, i stället för fördelarna med deras egna; och för detta, jag antar att de stöder idén om tyranni eftersom det representerar de stiger upp mot en förtryckande styrande organ som styr i en sätt som går emot ett sätt som bäst skulle gynna samhället.

Dock vidrör de också på tanken att folk respekterar lagar som "vise" eftersom inte alla är av samma filosofiska utbildningsnivå och som således inte allt kan med tanke på effekterna av rätt avseende dygden av folket.