Vad betyder aq inom det medicinska området?

Vad betyder aq inom det medicinska området?

Förkortningen (aq): aqueous - upphängd i eller upplöst i vatten.