Vad bowling league sekreterarens uppgifter?

Möten, samla medlemskaptull, veckovis avgifter, bank, alla papper, de gör allt. Lön beror på vad din ligan aggree's till. Några få så lite som 40 cent per person och vecka, andra får lite mer.