Vad cancer är strålbehandling mest effektiva mot?

Vad cancer är strålbehandling mest effektiva mot?

För vissa typer av cancer som nystartade Hodgkins sjukdom, non-Hodgkins lymfom och vissa typer av prostata, eller hjärncancer kan strålbehandling enbart bota sjukdomen