Vad gjorde koloniala gunsmiths förutom vapen?

Vad gjorde vapentillverkaren förutom vapen