Vad gjorde medeltida präster för att få folk till himlen?

Vad gjorde medeltida präster för att få folk till himlen?

de berättade för dem att bekänna sina synder innan dess till sen