Vad gör han som besvärar eget hus skall ärva vinden och narren bör vara tjänare till kloka i hjärtat betyder?

"Han som besvärar eget hus" - den som orsakar konflikten mellan sina egna hus/community/familj
"Skall ärva vinden" - kommer att ärva/få de konsekvenser som följer med det.