Vad gör kokpunkt och smältpunkt har att göra med fasen i fråga om ett element i rumstemperatur?

Tillståndet i fråga om ett ämne i rumstemperatur beror på om smält- och kokpunkter är över eller under rumstemperatur. Vid rumstemperatur:

  • Ett ämne är fast om både smält- och kokpunkter ligger över rumstemperatur.
  • Ett ämne är flytande om smältpunkten ligger under rumstemperatur men kokpunkten ligger över rumstemperatur.
  • Ett ämne är en gas om både smältpunkt och kokpunkt är lägre än rumstemperatur.