Vad gör krig hysteri innebär?

Vad gör krig hysteri innebär?

Kriget hysteri är en massiv känslomässig reaktion på ett krig, allmänt av folket i en av de inblandade parterna i detta krig.