Vad gör lemmar amputerade medel?

Vad gör lemmar amputerade medel?

Det betyder att dina armar eller ben eller delar av dem har tagits bort av en läkare eller av en olycka.