Vad hände med killen som sköt Chris Adams hans namn är William Brent Parnell?

Han bor i Texas och inte längre deltar i brottning i någon form.

Brent bor i östra Texas. Det är en liten lugn stad och Brent är ganska nöjd med tanke på allt han har uthärdat sedan denna incident. Brent är fortfarande i ett tillstånd av psykiskt lidande över förlusten av gentlemannen Chris Adams sin mycket bra vän. Eftersom tiden är den enda tröst man kan få efter en tragisk händelse. Brent vill berättelse rakt för alla ännu, jag tror och han visar också han skulle vilja sätta det kapitlet bakom honom och hitta en känsla av normalitet framöver.

Jag tror Brent kommer. Han är bra kille, stor kille och tuffing, mentalt och fysiskt.