Vad händer med skuld när det finns en finansiell kris?

Fråga:

Hej, om en finansiell kris, som vad händer med skulden.

Jag funderar om jag direkt betala student skuld eller upprätthålla delen.

Tack för alla tips!


Svar:

Utrymme för spekulationer... om vi talar om samma händelse i framtiden, då skulden i ett optimistiskt scenario i samma proportioner omvandlas, gillar saldon eller till en mycket sämre förhållanden än värdet. Det bästa råd gavs redan för dig, om kol är där nu och kan fästas inte mer meningsfull, om nödvändigt även rabatter kan vara samlat så, då alltid säga det, annars ganska regelbundet betala av.

Om den framtida välstånd och inkomster inte är tillräcklig, kan det också orsaka av personlig konkurs. Det återstår för att se om det fortfarande blir denna möjlighet i framtiden.