Vad heter alternativet att sälja aktier vid en viss tidpunkt i framtiden?

Det har faktiskt kallas en köpoption. Jag kommer att ge dig en definition som jag hittade för detta, och några ytterligare tips på alternativ handel.

- - - - -

Alternativet att sälja aktier är ett sätt. Alternativet att köpa dem är ett samtal.