Vad heter candys hund i "Av möss och människor"?

Vad heter candys hund i "Av möss och människor"?

Han har inte ett namn. Han har endast kallad Candys hund och beskrivs som gamla, lamslagen.

På samma sätt namnges Curleys hustru inte.

Detta är inte för att de är oviktigt tecken, utan för att de båda ses som "egendom" av någon annan och inte förtjänar en identitet (i ögonen på andra tecken).

Ingen avser någonsin dem vid namn.

Curleys fru och Candys hund har båda en stor inverkan på berättelser om George och Lenny - trots deras upplevda betydelselöshet i grand systemet saker till de andra karaktärerna.