Vad kan en husägare göra när entreprenören var betalas i sin helhet och underleverantören inte var och underleverantören försöker sätta en lien på husägare?

Vad kan en husägare göra när entreprenören var betalas i sin helhet och underleverantören inte var och underleverantören försöker sätta en lien på husägare?

I Kalifornien, om en underleverantör inte betalas, ingen materia som anlitade dem

de kan placera en mekaniker panträtt i fastigheten där arbetet utförs.

Därför i Kalifornien, bör du alltid antingen skriva din check som betalas till
entreprenören och underleverantören. På så sätt de båda måste gå till banken för att
kontant det. Och/eller få en signerad utgåva från din huvudentreprenör i slutet av den
jobb (och undanhålla slutbetalning tills han gör det) att alla hans subs betalades.

Om mekanik kvarstaden har redan lämnats in, har han 90 dagar i Kalifornien till "perfect"
kvarstaden. Detta innebär att han måste följa upp lien med en rättegång att utestänga den
lien. Om han inte gör, kan du enkelt få kvarstaden släppt. Jag har gått igenom detta, och min taktik var att bara vänta ut de 90 dagarna - dvs. inte påminna honom om han har till fil. En gång den
90 dagar är upp, han kan inte refile kvarstaden och börja om - han har missat sin chans.
(Han kan fortfarande stämma på dig dock..)

Det finns också andra krav i Kalifornien, såsom en krävs 20 dag märka innan
kvarstaden är arkiverat, etc.