Vad kan vi förstå under tyst reserv på Livförsäkringen?

Fråga:

Varför kallas reserverna "dolda" reserver? Och vilken mening och syfte?


Svar:

Dolda reserver är samma överallt i princip, de är "tyst" eftersom du inte ser dem.

Det finns reserver som är dolda i poster i balansräkningen.

Det bästa exemplet, en fastighet i 1980 för 1.000.000 på gång köpt är nu att säga 700.000,-(all euro) avskrivna.

Hyrorna har mer än fördubblats sedan dess. Samtidigt är marknadsvärdet på fastigheten 2.000.000,-. Skillnaden mellan balansräkningen (700.000,-) och marknadsvärdet (2.000.000,-), är lugn reserven på denna punkt.

På tiden av bankiren ABS, det är tid till honom om det vore möjligt att Deutsche Bank skulle ha till fil för konkurs. Hans svar var "ja., när vi skulle behöva betala skatt på våra dolda reserver i ett svep och omedelbar betalning skulle krävas har så mycket vi inte flytande."

De dolda reserverna är något företag ekonomiska ryggrad.