Vad kostar det om du går med fel etikett i den gröna zonen?

Fråga:

Vad kostar det om du går med fel etikett i den gröna zonen? Hur mycket skulle påföljderna?


Svar:

@ demosthenes varför är detta inte lagligt? På något sätt, bilen i den gröna zonen måste tas emot. Kan du sedan helt enkelt vägrar att betala böter?