Vad kostar om du vill konvertera en GbR i en registrerad förening?

Fråga:

Kan någon berätta för mig som kostar mig skulle komma om en GbR registrerade anslutningen vill ändra på något?


Svar:

Vad gör du med förändring? Och vad är det för en GbR? Vad som är ännu målet för denna konstruktion?

Till GbR konverteras? Frågan är om det är möjligt (Ja) och vad gjorde GbR för inkomst uppstår först och hur hon bestäms deras vinst eller överskott, då vissa formaliteter måste enligt till omvandlingen lagen respekteras och omorganiseringen Tax Act tillämpas.

Tyvärr har jag en förändring av form ett partnerskap till ett bolag som aldrig tillsammans, bara fusioner och split-offs, etc. så där gör inte ändra rätt klänning. Och teorin är något...

Men jag höll: nämligen att avslutandet av GbR och ren-establishment av kapitalassociationen är förmodligen snabbare och billigare. Om inte är slumrande jätte dolda reserver i GbR, som inte får avslöjas.