Vad om den effektiva marknad hypotesen tolkas i en svag form en semistrong och en stark form hur kan du skilja olika former?

Effektiv marknad hypotesen (EMH) står det att vid varje given tidpunkt, säkerhet priserna fullt återspeglar all tillgänglig information. Det finns tre gemensamma former att beskriva effektiviteten på marknaden: svag form effektivitet, semi stark form effektivitet och mycket tillförlitlig effektivitet, som alla har olika konsekvenser för hur marknader fungerar. Men om marknaderna är effektiv och löpande priser fullt ut återspegla alla information, sedan köpa och sälja värdepapper i ett försök att överträffa marknaden effektivt kommer att vara en slump spel snarare än skicklighet.

1. "Svaga" form hävdar att alla tidigare marknadspriser och data till fullo återspeglas i priser. Med andra ord, är teknisk analys till någon nytta.

2. formuläret "Semistrong" hävdar att alla offentliga uppgifter fullt ut återspeglas i priser. Med andra ord, är fundamental analys till någon nytta.