Vad står förkortningen pkg för i ett recept?

Förkortningen pkg står för paketet.