Vad var Joseph Stalins roll i det sena 1920-talet?

Vad var Joseph Stalins roll i det sena 1920-talet?

I slutet av 1920-talet styrde Stalin Sovjetunionen som en av en triumvirat av ledare samt Lev Kamenev och Grigory Zinoviev. Under denna tid, men betjänt Stalin också som generalsekreterare av centralkommittéen av kommunistpartit. Han använde denna ståndpunkt för att konsolidera sin makt av tillsättningsmyndigheten allierade och ta bort motståndare till och från positioner av myndigheten i kommunistpartiet och sovjetiska regeringen. När Lenin dog 1924, var Stalin engagerad i en komplett maktkamp med Leon Trotsky, Grigoty Zinoviev och Nokolai Bukharin. Han ut manövrerade alla tre en efter en och blev den enda makten i Sovjetunionen 1929.