Varför 1993 Nissan sentra luftkonditioneringen fungerar men efter några minuter luften kommer heta du avstängd och startas sedan om verk igen för några minuter hur kan du fixa det?

Låter som freon är låg. Få den kontrollerad.