Varför anses daggmasken en ryggradslösa djur?

Ryggradslösa djur har inte rygg ben och om daggmasken anses en daggmask, han får inte ha en back ben.