Varför är det lättare att stoppa blodet flyter i en ven sedan en artär?

Varför är det lättare att stoppa blodet flyter i en ven sedan en artär?

blodet flyter i en ven är mycket mindre påtryckningar än i en artär, allmänt vener transporterar blod tillbaka mot hjärtat från olika delar av kroppen artärerna är de huvudsakliga utlopp distributörer från hjärtat själv.