Varför är en syra till att vatten inte vatten till syra?

Varför är en syra till att vatten inte vatten till syra?

tillsats av syra till vatten är exoterm. Vatten tillsätts acid kan värme som produceras orsaka blandningen att plaska ut och orsaka skador på din hud. Dessutom kan provröret också spricka på grund av lokal uppvärmning. Så tillsätts syra vatten droppe för droppe att förhindra skador.