Varför ärt Rota celler och salamander njure cell tar samma för Mitos?

Varför ärt Rota celler och salamander njure cell tar samma för Mitos?

Jag vet inte som har varför jag frågade du