Varför expanderar universum fortfarande trots den stora smällen händer biljoner år sedan?

Faktiskt, Big Bang skedde endast omkring 14 miljarder år sedan, men det är fortfarande mycket lång tid!

Två skäl det växer fortfarande är att Big Bang var mycket våldsam och kastade allt utåt i hög hastighet, och att universum inte är tillräckligt tät. Varför betyder densitet? Eftersom det enda som skulle kunna bromsa eller stoppa utbyggnaden skulle vara allvaret i all materia i universum. Om den delen var tätt packad tillsammans, då alla galaxer skulle dra på alla andra galaxer gravitationellt och som skulle bromsa utvidgningen tills det slutade och gick i backen. Men mätningar visar att universum inte är tät nog för att det ska ske - passiv drivkraften i galaxerna är större än den inåt dra av gravitation, och så universum kommer att expandera för evigt!

Men nu vet vi det är ännu konstigare än så för att universums expansion inte är sakta ner alls - det snabbare! Fysiker och astronomer är helt illa till varför, men oavsett vad som orsakar det (vi kallar det "mörk energi", men vi har ingen aning vad som faktiskt är) är en annan anledning universum växer fortfarande.

Svar:

Vi vet inte ännu om universum är ändligt eller oändligt.

Kosmiska bakgrundsstrålningen ägde rum inte omedelbart efter Big Bang, men mycket mycket senare. Astronomiska observationer tyder på att det hände nästan 380.000 år efter Big Bang.

Detta indikerar att utrymmet växer med en hastighet snabbare än ljusets hastighet. På grund av detta kan vi Visa endast en liten del av universum. Detta faktum begränsar vår observation om expanderande universum.