Varför har människor kommit till de södra kolonierna?

Varför har människor kommit till de södra kolonierna?

Människor kom till de södra kolonierna främst för religiös tolerans och de generösa landrättigheter.