Varför Hitler vända ner erbjudandet av mer än en miljon ryssar att kämpa för honom mot Stalin?

Av ideologiska skäl. Han tittade på de slaviska folk som subhuman "untermensch" som han trodde var lite bättre än judarna så det fanns en ovilja att anställa dem i den tyska krigsmakten. Men i slutet av kriget när Tyskland inför en akut arbetskraft brist de var mindre bekymrade över sådana saker och 1945 tjänade många tusentals slaver med tyskarna.